W ofercie sprzedażowej proponujemy cement workowany polskich producentów tj. Dyckerhoff, Lafarge, Nowa Huta o różnych właściwościach i klasach wytrzymałości 32,5 i 42,5 MPa.

Cement - Dyckerhoff

CEMENT I 42,5R – nazwa handlowa "SUPER"

Cement portlandzki klasy 42,5R, którego głównym składnikiem jest klinkier portlandzki. Cement produkowany wg EN-197-1.
Właściwości Przeznaczenie
 • szybki przyrost wytrzymałości wczesnych,
 • wysokie ciepło hydratacji,
 • podwyższona odporność na korozję,
 • podwyższona odporność na niskie temperatury
 • do betonu o wyższych klasach wytrzymałości na ściskanie do C 50/60,
 • do betonów wszystkich klas ekspozycji z wyjątkiem XA2 i XA3 (wymagany jest cement odporny na siarczany HSR),
 • do zapraw murarskich i tynkarskich,
 • do betonów narażonych na szkodliwe czynniki atmosferyczne,
 • do elementów prefabrykowanych,
 • do wykonywania w warunkach obniżonych temperatur powietrza

CEMENT II B-V 32,5R – nazwa handlowa "KOMFORT"

Cement portlandzki popiołowy klasy 32,5R, którego głównym składnikiem jest klinkier portlandzki i popiół lotny krzemionkowy.
Cement II B-V 32,5R produkowany wg EN-197-1.
Właściwości Przeznaczenie
 • umiarkowany przyrost wytrzymałości wczesnych,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • dobra urabialność
 • do betonu o klasach wytrzymałości na ściskanie od C 8/10 do C 30/37,
 • do betonów wszystkich klas ekspozycji z wyjątkiem XA2 i XA3 (wg. PN-EN 206-1 wymagany jest cement odporny na siarczany HSR) oraz XF3, XF4 (betony o podwyższonej mrozoodporności),
 • do zapraw murarskich i tynkarskich,
 • do stabilizacji gruntów,
 • do elementów prefabrykowanych,
 • do wykonywania w warunkach podwyższonych temperatur powietrza

CEMENT IV B (V) 32,5R – nazwa handlowa "NORMAL"

Cement pucolanowy klasy 32,5R, którego głównymi składnikami jest klinkier portlandzki i popiół lotny krzemionkowy. Cement IV B (V) 32,5R produkowany wg EN-197-1.
Właściwości Przeznaczenie
 • umiarkowany przyrost wytrzymałości wczesnych,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • bardzo dobra urabialność,
 • przyrost wytrzymałości w późniejszych okresach powyżej 28 dni
 • do betonu o klasach wytrzymałości na ściskanie od C 8/10 do C 25/30,
 • do betonów klas ekspozycji X0, XC1, XC2, XA1 (wg. PN-EN 206-1) (betony niezbrojone, betony zbrojone i o niskiej agresji chemicznej),
 • do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich,
 • do stabilizacji gruntów,
 • do produkcji w warunkach podwyższonych temperatur powietrza

Cement - Lafarge

CEMENT I 42,5R – nazwa handlowa "SPECJAL"

Cement portlandzki klasy 42,5R o wysokiej wytrzymałości wczesnej, którego głównym składnikiem jest klinkier portlandzki. Cement produkowany wg EN-197-1.
Właściwości Przeznaczenie
 • szybki przyrost wytrzymałości wczesnych,
 • wysokie ciepło hydratacji,
 • podwyższona odporność na korozję,
 • podwyższona odporność na niskie temperatury
 • betonu o wyższych klasach wytrzymałości na ściskanie,
 • do betonów wszystkich klas ekspozycji z wyjątkiem XA2 i XA3 (wymagany jest cement odporny na siarczany HSR),
 • do zapraw murarskich i tynkarskich,
 • do betonów narażonych na szkodliwe czynniki atmosferyczne (elementy licowe i nawierzchniowe)
 • do elementów prefabrykowanych (kostka),
 • do wykonywania w warunkach obniżonych temperatur powietrza

CEMENT II B-V 42,5R – nazwa handlowa "EKSPERT"

Cement portlandzki klasy 42,5R, głównymi składnikami są klinkier portlandzki i popiół lotny. Cement II B-V 42,5 produkowany wg EN-197-1.
Właściwości Przeznaczenie
 • szybki przyrost wytrzymałości,
 • wysokie ciepło hydratacji,
 • dobra urabialność,
 • umożliwia prowadzenie prac w okresie obniżonych temperatur,
 • przyrost wytrzymałości w późniejszych okresach
 • do betonu o wysokich klasach wytrzymałości na ściskanie,
 • do betonów wszystkich klas ekspozycji z wyjątkiem XA2 i XA3 (wymagany jest cement odporny na siarczany HSR) oraz XF2, XF3, XF4 (nie powinien być stosowany dla betonów mrozoodpornych),
 • do zapraw murarskich i tynkarskich,
 • do posadzek,
 • do elementów prefabrykowanych,
 • do wykonywania w warunkach obniżonych temperatur powietrza

CEMENT II B-M (V-LL) 32,5R – nazwa handlowa "STANDARD"

Cement portlandzki wieloskładnikowy klasy 32,5, składnikami są klinkier portlandzki i popiół lotny, wapno. Cement II B-M (V-LL) 32,5 produkowany wg EN-197-1.
Właściwości Przeznaczenie
 • umiarkowany przyrost wytrzymałości wczesnych,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • bardzo dobra urabialność,
 • przyrost wytrzymałości w późniejszych okresach powyżej 28 dni
 • do betonu o klasach wytrzymałości na ściskanie od C 8/10 do C 30/37,
 • do betonów wszystkich klas ekspozycji z wyjątkiem XA2 i XA3 (wymagany jest cement odporny na siarczany HSR) oraz XF2, XF3, XF4 (nie powinien być stosowany dla betonów mrozoodpornych),
 • zalecane stosowanie w klasach ekspozycji X0, XC1, XC2, XC3 (betony niezbrojone i zbrojone, środowisko występowania od suchego do umiarkowanie wilgotnego),
 • do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich,
 • do stabilizacji gruntów,
 • do produkcji w warunkach podwyższonych temperatur powietrza

Cement - Nowa Huta

CEMENT II B-V 32,5R – nazwa handlowa "POLSKI PORTLAND PLUS"

Cement portlandzki klasy 32,5R, składnikami są klinkier portlandzki i popiół lotny. Cement produkowany wg EN-197-1, polecany do posadzek.
Właściwości Przeznaczenie
 • umiarkowany przyrost wytrzymałości wczesnych,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • dobra przyczepność betonu,
 • bardzo dobra urabialność,
 • przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
 • do betonu o klasach wytrzymałości na ściskanie od C 8/10 do C 30/37,
 • do betonów wszystkich klas ekspozycji z wyjątkiem XA2 i XA3 (wymagany jest cement odporny na siarczany HSR) oraz XF2, XF3, XF4 (nie powinien być stosowany dla betonów mrozoodpornych),
 • do fundamentów i betonów konstrukcyjnych,
 • do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich,
 • do stabilizacji gruntów,
 • do produkcji w warunkach podwyższonych temperatur powietrza

CEMENT IV B (V) 32,5N – nazwa handlowa "POLSKI PORTLAND"

Cement pucolanowy klasy 32,5N o normalnej wytrzymałości wczesnej i składzie wg EN-197-1.
Właściwości Przeznaczenie
 • normalny przyrost wytrzymałości wczesnych,
 • niskim ciepłem hydratacji,
 • dobra przyczepność betonu,
 • dobra urabialność,
 • przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
 • do betonu o klasach od C 8/10 do C 30/37,
 • zalecany do betonów klas X0, XC1, XC2, XC3 (betony niezbrojone i zbrojone, środowisko występowania od suchego do umiarkowanie wilgotnego),
 • do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich,
 • do stabilizacji gruntów,
 • do betonów o wydłużonym czasem urabialności,
 • do produkcji w warunkach podwyższonych temperatur powietrza