Prefabrykaty

Dział sprzedaży przyjmuje zamówienia telefoniczne oraz indywidualne od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 - 16.00. Godziny pracy oraz dostaw możemy dostosować do potrzeb naszych Klientów.

Oprócz poniższej oferty prefabrykatów betonowych wykonujemy również produkcję prefabrykatów pod indywidualne zamówienie klienta wg przedstawionej dokumentacji.PUSTAKI SZALUNKOWE
o wymiarach: 200x500x230mm; 300x500x230mm; 400x500x230mm; 500x370x220mm.

Oferujemy w sprzedaży pustaki szalunkowe przeznaczone do wznoszenia ścian fundamentów, podmurówek, murków oporowych jak również ogrodzeń o szerokości 200mm; 300mm lub 400mm.

 • W ofercie dostępne są również pustaki połówkowe, a także narożne tzw. zakończeniowe przeznaczone do szybkiego wykonywania naroży budynku,
 • pustaki szalunkowe posiadają specjalne drążenia na zbrojenie, które umożliwiają poziome umieszczenie drutów żebrowanych Ø 6-8 pomiędzy kolejnymi warstwami, w celu zwiększenia stabilności wznoszonych ścian.
 • poprzez możliwość jednoczesnego zastosowania zbrojenia pionowego oraz poziomego uzyskujemy wysoką stabilność ścian z pustaków szalunkowych
Image
Wykonanie ścian z pustaków szalunkowych polega na układaniu ich na ławie fundamentowej. Pierwszą warstwę należy dokładnie wypoziomować przy użyciu zaprawy cementowej. Kolejne warstwy układane są na sucho (względnie na zaprawie klejowej), a po osiągnięciu żądnej wysokości (maksymalnie 4 warstwy jednorazowo) – pustaki wypełnia się betonem plastycznym min C 12/15, zwracając uwagę aby wszystkie przestrzenie były dokładnie wypełnione (zaleca się wykorzystanie wibratora buławowego). Drążenia w pustakach, jak również otwory pionowe umożliwiają zastosowanie zbrojenia poziomego i pionowego, a w efekcie końcowym uzyskanie monolitycznej ściany.

BLOCZKI BETONOWE fundamentowe 380x240x120mm; 300x240x120mm

W ofercie handlowej proponujemy bloczki wykonane z betonu o wytrzymałości na ściskanie 15 [N/mm2] i 20 [N/mm2] o wymiarach 380x240x120mm oraz 300x240x120mm.

 • bloczek betonowy fundamentowy przeznaczony do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych przy kondygnacjach piwnic i tarasów, podmurówki ogrodzenia.
 • bloczki betonowe produkowane zgodnie z PN-EN 771-3:20 "Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)"
 • w zależności od wymiaru bloczka i kierunku jego ułożenia możemy murować ściany o grubości 24cm, 30cm, 38cm.
 • Bloczki muruje się na zaprawie cementowej M-5 do M-10.
Image

BLOKI BETONOWE wymiary 160x80x80 cm oraz 80x80x80 cm

Przeznaczone do zastosowania jako: oparcie dla naturalnych skarp ziemnych i wykopów, nasypów drogowych, estakad oraz jako element oporowy dla magazynów kruszyw, składowisk odpadów, węgla i innych materiałów sypkich.

Bloki betonowe stanowią elementy systemu ścian konstrukcji tymczasowych. System układania bloków zakłada wykonanie ścian na sucho przez układanie bloków bez zastosowania zaprawy, jednocześnie zachowując zasady położenia elementów jak w ścianach murowanych.

Bloki betonowe wykonane z betonu klasy C 30/37 (B-35 W8 F100) wyprodukowane zgodnie z PN-EN 15258:2009. Produkowane bloki betonowe posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 2311-CPR-108 wydany przez Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu, ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa.

Waga 1 bloku betonowego:
 • 160x80x80 cm - ok. 2400 kg
 • 80x80x80 cm - ok. 1200kg
Image
Wymiary bloków betonowych:
 • 160x80x80 cm
 • 80x80x80 cm

Elementy stropu TERIVA

Stropy Teriva są monolitycznymi stropami belkowo-pustakowymi. Składają się z kratownicowych belek stropowych , pustaków oraz warstwy nadbetonu układanego na budowie.
Wykonanie stropu Teriva należy rozpocząć od ułożenia osiowo belek w rozstawie 0,6m, a także po jednym pustaku na końcach belek w celu sprawdzenia prawidłowego rozstawu. Bezwzględnie należy pamiętać o zastosowaniu podpór montażowych, których liczba jest uzależniona od długości belki. Jeżeli rozpiętość stropu nie jest większa niż 3,9 mb, wystarczy jedna podpora w pobliżu środka stropu. Dla belek o długości pomiędzy 3,9 a 6,0 mb niezbędne są 2 podpory - w 1/3 i 2/3 rozpiętości. Przy rozpiętości większej niż 4,2 mb zalecane jest także wykonanie podpór przy ścianach. Jeżeli belki są dłuższe niż 6,0 mb należy umieścić podpory co 1m rozpiętości i przy ścianach.
Po ułożeniu belek oraz dwóch rzędów pustaków, po jednym przy obu podporach stropu, przestrzenie między nimi należy wypełnić pozostałymi pustakami stropowymi (układać je w jednym kierunku). Na obrzeżach stropów, ścian nośnych i ścian równoległych do belek wykonać wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wys. stropu i szerokości co najmniej 12cm. Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem. Przy rozpiętości stropu od 4 do 6 m należy stosować min. jedno żebro rozdzielcze, które powinno znajdować się w środku rozpiętości stropu. Natomiast przy dwóch żebrach odległość między podporami stałymi, a żebrami powinna wynosić 1/3 rozpiętości stropu. Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić 7 – 10cm, a wysokość równa wys. stropu.
Po ułożeniu stropu i zamontowaniu wieńców i żeber rozdzielczych należy sprawdzić poprawność wykonania stropu. Następnie usunąć wszelkie zanieczyszczenia i polać wodą belki i pustaki - zwłaszcza w czasie upałów. Betonowanie należy wykonać na całej rozpiętości, posuwając się ruchem prostopadłym do belek. Wysokość nadbetonu powinna wynosić 3-4 cm i odpowiadać klasie betonu określonej w projekcie.

AŻUR trawnikowy szary i kolorowy • wymiary 60 x 40 cm
 • grubość 10 cm
 • ilość warstw na palecie - 8
 • 1 warstwa na palecie - 0,96 m2
 • ilość na palecie - 7,68 m2
 • waga palety ok. 1000 kg
Image

OBRZEŻA chodnikowe szare i kolorowe • szerokość 6 cm, wysokość 20 cm, długość 100 cm,
  ilość obrzeży 6 cm na palecie - 60 szt.
  waga palety ok. 1480 kg
 • szerokość 8 cm, wysokość 25 cm, długość 100 cm,
  ilość obrzeży 8 cm na palecie - 30 szt.
  waga palety ok. 1380 kg
Image

KRAWĘŻNIK DROGOWY prosty • szerokość 15 cm
 • wysokość 30 cm
 • długość 100 cm
 • ilość krawężników na palecie - 12 szt.
 • waga palety ok. 1200 kg
Image

KRAWĘŻNIK DROGOWY najazdowy • szerokość 15 cm
 • wysokość 22 cm
 • długość 100 cm
 • ilość krawężników na palecie - 18 szt.
 • waga palety ok. 1380 kg
Image

PUNKTY HANDLOWE / DYSTRYBUTORZY NASZYCH PRODUKTÓW

Nasze produkty dostępne są w siedzibie firmy przy ul. Słowackiego 92, 42-300 Myszków, a także w hurtowniach i składach budowlanych:

"BOX-BUD" F.H.U. Łukasz Jura
41-260 Sławków, ul. Fabryczna 1
P.P.H.B. ,,BUD-METAL” s.c.
Anna i Tadeusz Kazek
40-467 Katowice
ul. Przyjazna 1
oddz. Klucze, Osada 26