Firma

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Polak" - powstało w 1994 roku.

Początkowo przedsiębiorstwo zajmowało się produkcją betonu towarowego, w miarę rozwoju firmy rozszerzono działalność o produkcję prefabrykatów. Obecnie Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji, handlu oraz usług. Wiodącą gałęzią działalności jest produkcja:

  1. betonu w klasach B-7,5 do B-45 (C 8/10 do C 35/45)
  2. betonu mostowego
  3. betonu posadzkowego
  4. betonu jamistego
  5. zapraw piaskowo-cementowych w klasach M-0,6 do M-20
  6. stabilizacji i lekkich podbudów drogowych

W 2007 roku uruchomiliśmy nową linię produkcyjną z wibroprasą stacjonarną do produkcji:

  1. kostki brukowej
  2. galanterii betonowej
  3. bloczków i pustaków betonowych

Siedziba firmy mieści się w Myszkowie przy ulicy Słowackiego 92. Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb klientów detalicznych i hurtowych w zakresie sprzedaży i dostaw betonu towarowego oraz prefabrykatów. Oferujemy Klientom wyroby o stałej, wysokiej jakości, spełniające wymagania norm europejskich oraz oczekiwania zamawiających nasze produkty. W firmie prowadzona jest Zakładowa Kontrola Produkcji prowadząca nadzór nad procesem wytwarzania oraz wykonywaniem badań laboratoryjnych wszystkich oferowanych produktów. Wieloletnia obecność naszej firmy na rynku jest dowodem wysokiej, jakości naszych produktów oraz wyrazem zaufania naszych Klientów.

W 2010 r. podjęliśmy nową inwestycję uruchamiając kopalnię kruszyw zlokalizowaną w Woli Jedlińskiej Adamów, 97-561 Ładzice, pow. Radomsko.


Od 2016r. rozpoczęliśmy produkcję nowego wyrobu budowlanego - bloki betonowe – przeznaczone do zastosowania jako: oparcie dla naturalnych skarp ziemnych i wykopów, nasypów drogowych, estakad oraz jako element oporowy dla magazynów kruszyw, składowisk odpadów, węgla i innych materiałów sypkich.