• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "POLAK",
    42-300 Myszków, ul. Słowackiego 92
  • Facebook
  • OLX
  • Instagram
  • Allegro

Od roku 2020 posiadamy nowoczesny, szybki węzeł betoniarski o wydajności 100m3/h! Załadunek mieszanki trwa zaledwie kilka minut.

Oferujemy Beton Towarowy wytwarzany zgodnie z PN-EN 206 + A1:2016 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; PN-B 06265:2018-10/Ap1:2019-05 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206 + A1:2016

icon1
Produkowane klasy betonu:
C 8/10 (B-10)
C 12/15 (B-15)
C 16/20 (B-20)
C 20/25 (B-25)
C 25/30 (B-30)
C 30/37 (B-35)
C 35/45 (B-45)
icon2
Klasy konsystencji betonu:
S1 – wilgotna / półsucha
S2 – gęstoplastyczna
S3 – plastyczna
S4 – półciekła / półpłynna
S5 – ciekła / płynna

Klasy konsystencji betonu wg metody opadu stożka – PN-EN 206 +A1:2016:

W zależności od zastosowania i potrzeb klienta produkujemy beton różnych klas ekspozycji:
Oznaczenie ekspozycjiKlasy ekspozycjiOpis środowiska / występowania
X0 – brak zagrożenia korozją lub agresją środowiskaX0Beton nie zawierający zbrojenia i innych elementów metalowych – środowisko o bardzo niskiej wilgotności. W przypadku betonu zbrojonego lub zawierających inne elementy metalowe – środowisko bardzo suche.
XC – korozja spowodowana karbonatyzacjąXC1, XC2 XC3, XC4Beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe, narażony na kontakt z powietrzem i wilgocią.
XD – korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiejXD1, XD2, XD3Beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe, narażony na kontakt z wodą zawierającą chlorki, w tym sole odladzające.
XS – korozja spowodowana chlorkami pochodzącymi z wody morskiejXS1, XS2, XS3Beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe narażony na kontakt z chlorkami pochodzącymi z wody morskiej, znajdujące się w wodzie lub powietrzu.
XF – agresja spowodowana zamrażaniem/rozmrażaniem przy udziale środków odladzających lub bez ich udziałuXF1, XF2, XF3, XF4Beton w stanie mokrym narażony na agresję spowodowaną cyklicznym zamrażaniem/rozmrażaniem.
XA – agresja chemicznaXA1, XA2, XA3Beton narażony na agresję chemiczną gruntów naturalnych lub wody gruntowej.

Włókna polimerowe

Włókna polimerowe do zastosowań konstrukcyjnych w betonach. Wzmacniają odporność betonu na uderzenia i korozje, zwiększają wytrzymałość i odporność na czynniki pogodowe, hamują skurcz wywołany wczesnym pękaniem betonu i zwiększają jego zawartość.

Stosowane do zbrojenia nawierzchni betonowych, w tym posadzek betonowych w budownictwie komercyjnym oraz przemysłowym (chłodnie, mroźnie, garaże, wylewki na stropach itp.).

Włókna polipropylenowe

Włókna polipropylenowe do mikrozbrojenia mieszanek betonowych i zapraw. Zmniejszają skurcz plastyczny i zapobiegają mikropękaniom oraz rysom skurczowym w betonie stwardniałym. Włókna polipropylenowe przeznaczone są do stosowania we wszystkich rodzajach betonów konstrukcyjnych i zapraw, w tym w betonach natryskowych, posadzkowych, sprężanych i naprawczych, wykonywanych na budowie oraz na prefabrykacji.

Włókna stalowe

Włókna stalowe do zastosowania konstrukcyjnego w betonie, zaprawach murarskich i spoinach. Stosowane w szczególności w betonach przeznaczonych do wykonywania podłóg przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych.

BETON DROGOWO-MOSTOWY

Beton drogowo-mostowy o wysokiej wytrzymałości, mrozoodporności, wodoszczelności i odporności na agresję chemiczną. Wykonany z kruszyw łamanych tj. bazalt, granit. Przeznaczony dla obiektów drogowo-mostowych, nawierzchni betonowych, narażonych na szkodliwe oddziaływanie środowiska, spowodowane agresją mrozową, chemiczną oraz działania wody i środków odladzających. Konsystencja i klasa wytrzymałości betonu drogowo-mostowego produkowana jest zgodnie z specyfikacją i wymaganiami klienta. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom w razie potrzeby zapewniamy obsługę laboratoryjną na budowie.

BETON POSADZKOWY

Beton o specjalnych wymaganiach, z odpowiednio dobranymi kruszywami i współczynniku w/c nie większym niż 0,5 – ze względu na obniżenie możliwości wystąpienia skurczu w betonie. Najczęściej stosowane klasy wytrzymałości betonu na ściskanie dla posadzek to : C 20/25, C 25/30, C30/37. Dla obniżenia możliwości wystąpienia skurczu betonu istnieje możliwość dodatkowo zastosowania włókien polipropylenowych (dozowanie od 0,8 – 1,5 kg/m3) lub dla zwiększenia odporności betonu posadzkowego na zginanie zastosowanie zbrojenia rozproszonego w postaci włókien stalowych (zalecane dozowanie od 15 – 30 kg/m3).

BETON JAMISTY

Jest specjalnym rodzajem betonu w pełni przepuszczalnym dla wody, wykonany z kruszywa grubego i zaczynu cementowego. Pełni rolę warstwy odprowadzającej wodę do gruntu lub systemów kanalizacyjnych. Jego porowata struktura pozwala na swobodny przepływ wody do niższych warstw. Najczęściej beton jamisty znajduje zastosowanie jako podbudowa pod boiska sportowe, korty tenisowe, siłownie plenerowe, bieżnie, itp.

BETON ARCHITEKTONICZNY

Beton architektoniczny jest elementem wykończeniowym zarówno wnętrz jak i elewacji. Może mieć dowolny kształt, kolor, gładką lub chropowatą powierzchnię. W sprzedaży oferujemy beton architektoniczny w pojemnikach do samodzielnego wykonania lub beton architektoniczny w postaci gotowych płyt ściennych i tarasowych. Doskonale nadaje się do nowoczesnych jak i tradycyjnych rozwiązań dodając w ten sposób akcent nowoczesnego stylu.

Więcej o betonie architektonicznym
icon3

ZAPRAWY PIASKOWO-CEMENTOWE

Produkujemy zaprawy w klasach – od M 0,6 do M 20 o różnej konsystencji w zależności od wymagań klienta.

icon4

PODBUDOWY i STABILIZACJE DROGOWE

Produkujemy podbudowy i stabilizacje zgodne z PN-S-96012: 1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”;
PN-S-96013: 1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu”;
PN-EN 14227-1: ,,Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane cementem”.
Produkujemy również podsypki piaskowo-cementowe pod kostkę brukową: rodzaje podsypki 1:4 ; 1:6 ; 1:8.

OBSŁUGA TECHNICZNA / TRANSPORT

Do produkcji mieszanki betonowej posiadamy dwa węzły betoniarskie.
Do Państwa dyspozycji zapewniamy niezbędne środki transportu takie jak:

  1. Betonomieszarki do transportu betonu o pojemności 9m310m3.
  2. Pompy do podawania betonu o wysięgu 21m i 32m.
  3. Samochody z dźwigiem HDS do transportu i rozładunku prefabrykatów.