Image
Betoniarnia MYSZKÓW
42-300 Myszków
ul. Słowackiego 92
tel. (34) 313 48 76
tel. /fax. (34) 313 28 54
kom. 608 671 858
kom. 606 474 017

BETON towarowy

Oferujemy Beton Towarowy wytwarzany zgodnie z PN-EN 206 +A1:2016.
Produkcja betonu objęta jest Zakładową Kontrolą Produkcji.

Produkowane klasy betonu:
C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45
B-10 B-15 B-20 B-25 B-30 B-35 B-45
Klasy konsystencji betonu wg metody opadu stożka - PN-EN 206 +A1:2016:
S1 S2 S3 S4 S5
wilgotna / półsucha gęstoplastyczna plastyczna półciekła / półpłynna ciekła / płynna
W zależności od zastosowania i potrzeb klienta produkujemy beton różnych klas ekspozycji:
Oznaczenie ekspozycji Klasy ekspozycji Opis środowiska / występowania
X0 – brak zagrożenia korozją lub agresją środowiska X0 Beton nie zawierający zbrojenia i innych elementów metalowych – środowisko o bardzo niskiej wilgotności.
W przypadku betonu zbrojonego lub zawierających inne elementy metalowe – środowisko bardzo suche.
XC – korozja spowodowana karbonatyzacją XC1, XC2
XC3, XC4
Beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe, narażony na kontakt z powietrzem i wilgocią.
XD – korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej XD1, XD2, XD3 Beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe, narażony na kontakt z wodą zawierającą chlorki, w tym sole odladzające.
XS – korozja spowodowana chlorkami pochodzącymi z wody morskiej XS1, XS2, XS3 Beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe narażony na kontakt z chlorkami pochodzącymi z wody morskiej, znajdujące się w wodzie lub powietrzu.
XF – agresja spowodowana zamrażaniem/rozmrażaniem przy udziale środków odladzających lub bez ich udziału XF1, XF2, XF3, XF4 Beton w stanie mokrym narażony na agresję spowodowaną cyklicznym zamrażaniem/rozmrażaniem.
XA – agresja chemiczna XA1, XA2, XA3 Beton narażony na agresję chemiczną gruntów naturalnych lub wody gruntowej.

BETON drogowo-mostowy

Beton drogowo-mostowy o wysokiej wytrzymałości, mrozoodporności, wodoszczelności i odporności na agresję chemiczną. Wykonany z kruszyw łamanych tj. bazalt, granit. Przeznaczony dla obiektów drogowo-mostowych, nawierzchni betonowych, narażonych na szkodliwe oddziaływanie środowiska, spowodowane agresją mrozową, chemiczną oraz działania wody i środków odladzających. Konsystencja i klasa wytrzymałości betonu drogowo-mostowego produkowana jest zgodnie z specyfikacją i wymaganiami klienta. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom w razie potrzeby zapewniamy obsługę laboratoryjną na budowie.

BETON posadzkowy

Beton o specjalnych wymaganiach, z odpowiednio dobranymi kruszywami i współczynniku w/c nie większym niż 0,5 – ze względu na obniżenie możliwości wystąpienia skurczu w betonie. Najczęściej stosowane klasy wytrzymałości betonu na ściskanie dla posadzek to : C 20/25, C 25/30, C30/37. Dla obniżenia możliwości wystąpienia skurczu betonu istnieje możliwość dodatkowo zastosowania włókien polipropylenowych (dozowanie od 0,8 – 1,5 kg/m3) lub dla zwiększenia odporności betonu posadzkowego na zginanie zastosowanie zbrojenia rozproszonego w postaci włókien stalowych (zalecane dozowanie od 15 – 30 kg/m3).

BETON jamisty

Jest specjalnym rodzajem betonu w pełni przepuszczalnym dla wody, wykonany z kruszywa grubego i zaczynu cementowego. Pełni rolę warstwy odprowadzającej wodę do gruntu lub systemów kanalizacyjnych. Jego porowata struktura pozwala na swobodny przepływ wody do niższych warstw. Najczęściej beton jamisty znajduje zastosowanie jako podbudowa pod boiska sportowe, korty tenisowe, siłownie plenerowe, bieżnie, itp.

ZAPRAWY piaskowo-cementowe

Produkujemy zaprawy w klasach – od M 0,6 do M 20 o różnej konsystencji w zależności od wymagań klienta.

PODBUDOWY i STABILIZACJE drogowe

Produkujemy podbudowy i stabilizacje zgodne z PN-S-96012: 1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”;
PN-S-96013: 1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu”;
PN-EN 14227-1: ,,Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane cementem”.
Produkujemy również podsypki piaskowo-cementowe pod kostkę brukową: rodzaje podsypki 1:4 ; 1:6 ; 1:8.

OBSŁUGA techniczna / TRANSPORT

Do produkcji mieszanki betonowej posiadamy dwa węzły betoniarskie.
Do Państwa dyspozycji zapewniamy niezbędne środki transportu takie jak:
  • 1. Betonomieszarki do transportu betonu o pojemności 9m3, 10m3.
  • 2. Pompy do podawania betonu o wysięgu 24m, 28m, 36m.
  • 3. Samochody z dźwigiem HDS do transportu i rozładunku prefabrykatów.